+420 774 727 551 (Po-Pá 8-15 hod.)
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!

Reklamačný poriadok

Základné pojmy

Predávajúci - RWO Team, s.r.o., Oldřichovice 869, 739 61 Třinec - Oldřichovice, IČO: 26867605, DIČ: CZ26867605.

Tovar - vec zakúpená prostredníctvom siete internet v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese www.megapetardy.sk (ďalej tiež len "obchod") prevádzkovaného predávajúcim alebo na jeho zariadeniach viď. predajne.

Záručný list - listina vystavená predávajúcim obsahujúce minimálne náležitosti a vymedzujú osobitné podmienky a rozsah záruky.

Reklamácia - oznámenia zistené vady kupujúcim voči predávajúcemu písomne, e-mailom, telefonicky či inou vhodnou formou, ktoré obsahuje identifikáciu kupujúceho a tovaru a popis vady.  

Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru kupujúcim počas záručnej doby. Nároky kupujúceho zo záruky mimo iných prípadov zanikajú:

- ak uplynula u reklamovaného tovaru dňom uplatnenia reklamácie záručná doba

- ak je vada na tovare v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny

- pri chybách spôsobených neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, pri užívaní, obsluhe a zaobchádzanie s tovarom v rozpore s výrobcom priloženým návodom na obsluhu a v dôsledku toho následne vzniknutej vade

- pri chybách spôsobených nekvalifikovaným zásahom či zmenou parametrov

- poškodením tovaru pôsobením živlov

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prevádzkovým podmienkam svoju teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi a v dôsledku toho následne vzniknutej vade

- ak sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu

Záručná doba

Konkrétna dĺžka záručnej doby je u každého tovaru uvedená v detaile tovaru na internetových stránkach obchodu a v predávajúcim potvrdenom záručnom liste (dokladu o zakúpení) zaslanom kupujúcemu.

Konkrétna dĺžka záručnej doby zodpovedá vždy najmenej 24 mesiacom podľa občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má byť podľa objednávky kupujúceho, príp. podľa požiadavky príslušných právnych predpisov, prevedená odborná inštalácia tovaru osobou k tomu spôsobilou a oprávnenou, začína záručná doba plynúť až odo dňa vykonania inštalácie tovaru, pokiaľ kupujúci objednal inštaláciu tovar najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie inštalácie potrebnú súčinnosť .

Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Reklamácia musí byť vybavená ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní, do tejto doby sa nezapočítava doba, ktorá je nutná pre odborné posúdenie vady. Reklamácia musí byť ale vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Predávajúci alebo iný podnikateľ určený podľa záručného listu k vybaveniu reklamácie vždy zaistí vyhotovenie písomného protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, doporučujeme kupujúcemu si táto potvrdenie uchovávať po dobu platnosti záruky.

Predávajúci alebo iný podnikateľ určený podľa záručného listu vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.  

Nároky kupujúceho zo záruky - práva z chybného plnenia

Kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie patria nároky zo záruky vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, príp. ďalších právnych predpisov. Kupujúci má najmä právo:

- na vybavenie reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

- ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

- ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Spôsob vykonania reklamácie

Reklamáciu vybavuje reklamačné oddelenie COLOSUS.CZ, e-mail: reklamace@colosus.cz, tel .: +420 602 670 573, odporúčame využiť primárne emailový kontakt, reklamačné oddelenie zaisťuje tiež servis - vykonávanie opráv - počas ktorých je tel. komunikácia sťažená.

Reklamácie môžu vybavovať tiež autorizované servisné pracovisko uvedená v záručnom liste.

Podmienkou prijatia reklamácie je preukázanie nákupu reklamovaného tovaru od RWO Team, s.r.o. alebo z našej distibučnej siete predložením nákupného dokladu, záručného listu alebo iným vhodným spôsobom.

Pre zjednodušenie procedúry, identifikácia reklamácie a možnosť sledovania diania vyplňte prosím nasledujúci reklamačný formulár.

O prijatí reklamácie bude kupujúci vyrozumený emailom alebo telefonicky.

Po vybavení bude vyhotovený písomný protokol.

Reklamácie môžete posielať na slovenskú adresu RWO Team, s.r.o. P.O. Box č.90, 022 01 Čadca.

Reklamácie tiež môžete posielať na adresu centrály Colosus.cz, RWO Team, s.r.o., Oldřichovice 869, Třinec - Oldřichovice 739 61.

Potrebujete poradiť?

Obráťte sa na nášho špecialistu na ohnostroje.

Lukáš Stuchlík
Lukáš Stuchlík
+420 774 727 551 +420 558 341 801
(Po – Pia, 8 – 15 hod.)
Tím profíkov
Pomôžeme vám s výberom
Široká skladová zásoba
Tisíce produktov skladom
Zostavenie na mieru
Poskladáme MEGA ohňostroj podľa Vašich predstáv!
Rýchly kontakt

Chcete sa na niečo spýtať? Potrebujete s niečím poradiť?
Obráťte sa na nás.

+420 774 727 551
(Po-Pá 8-15 hod.)
Novinky na odstrel

Pravidelne vám budeme posielať najhorúcejšie novinky a akcie z nášho e-shopu. O všetkom budete vedieť skôr ako ostatní. Žiadne šialené spamovanie, sľubujeme.

Odoslaním emailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov .

Platobné metódy:
Dobierka
Platební kartou - Online
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.